Egedal

Stiftende generalforsamling i Egedal kommune

Torsdag d. 5. april 2018 kl. 17.00.

Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

      På valg er: Vibeke Petersen, Ib Olsen, Hanne Smidth, Gitte Hannson Jensen og Mette Christensen.

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Eventuelt