Gribskov, GOK

Generalforsamling GOK - Gigtskolen - Gribskov 

Frivilligcentret i Græsted, Holtvej 8, 3230 Græsted

Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet.

Tilmelding på gigtgruppengribskov@gmail.com 

Næste generalforsamling: 17. april 2018 kl. 19.00.  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

    På valg: Anni Hansen, Leila Buchardt og Solvej Christiansen

8. Valg af suppleant

    På valg: Leif Thornstein

9. Valg af revisor

10. Eventuelt