GigtSkolen, beretning for 2016

Beretning på generalforsamlingen den 3. april 2017

2016 har været et godt år for GOK-Gribskov.

Undervisningstilskud
Vi får tilskud efter sidst afleverede regnskab og vi er tilfreds med både aktivitetsniveauet og tilskuddet.

Kontoret

GOK administreres fra Gigtskolens kontor på Frederiksbeg – Diakonissestiftelsen.

Vi er glade for kontoret i Diakonissestiftelsen hvis aktiviteter passer fint med vores.

Alle på kontoret gør et stort arbejde for at administrere de mange hold vi efterhånden har fået.

Arbejdsklimaet er så vidt jeg kan bedømme godt, selv om det til tider kan være hektisk med deadlines osv.

 

Nu vil jeg præsentere bestyrelsen:

Formand:

Lilian Højer Pedersen - På valg

Anni Hansen

Kirsten Holmegaard - På valg

Helle Bernstein - På valg

Leila Büchardt

Solvej Christiansen

Anders Glargaard - På valg

(Conni)

Revisor Asla revision

Underviserne
GigtSkolen har i øjeblikket tilknyttet ca. 120 dygtige og engagerede lærere – fysioterapeuter, afspændingspædagoger og mensendieck-lærere. Alle heldigvis meget forskellige, men alle med et stort kendskab til arbejdet med gigtramte.

Det er vigtigt, at vore undervisere får ny inspiration, og mulighed for at se og prøve nye træningsmetoder. Derfor afholdes kurser, som kan motivere og efteruddanne til gavn både for eleverne og lærerne. I 2016 var der blandt andet et kursus for undervisere i bassin i Gilleleje Fysioterapi, Lions Kollegiet og på Amager Hospital.

Vi har som helhed haft et godt år med fremgang. 

Det er glædeligt at undervisningstilskuddet ikke er blevet reduceret, hvilket betyder, at der ikke kommer prisstigninger for sæsonen 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018.

Det er vigtigt, at man stadigvæk tilstræber et af folkeoplysningens vigtigste mål, nemlig det, at brugerbetalingen skal ligge på et niveau så alle befolkningslag kan deltage.

Vi er glade for vores undervisningssteder. Gribskov Svømmehal. Gilleleje Fysioterapi hvor vi foruden en masse bassinhold har styrketræning og yoga. Larsens vej med yoga og Fysiocentret i Helsinge hvor der er hold for diabetes og pilates.

Lidt om nabokommunerne,

Sidste år startede vi nogle bassin hold i Hillerød - i et nyt center der: Kimovia Aqua

Forholdene her var ikke helt de som vi blev stillet i udsigt, med hensyn til vandtemperatur. Det er klart at dette i begyndelsen gav en dårlig stemning. Nu er der etableret nogle faste hold, men aktiviteten bliver langt fra det vi havde ønsket og håbet.

I  Hornbæk er Kurbadet hos Ilse blevet et rigtigt hit – på trods af prisen. Herudover er der masser aktiviteter i Helsingør Therm, Axeltorv Fysioterapi, og nye yogahold på Fabriksvej i Helsingør.

I øvrigt kommer der et nyt bassin på Marienlyst.

Støttebidrag
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til de mange der har støttet os med medlemskab eller støttebidrag. Bidragene er blevet brugt til køb af rekvisitter i bassin, madrasser m.v. til vore landhold.

 

Nyhedsmail, hjemmesiden
Nyhedsmailen og hjemmesiden er vores bedste måde at komme ud til jer. Starter vi hold udenfor sæsonen, har det vist sig stadig sværere at få det rette udbytte af annoncer i lokalaviserne. Aviserne læses ikke så meget mere. Derfor er vi glade for, at vores nyhedsmail nu er så omfattende som den er.

Nyhedsmail er en hurtig og effektiv måde for os at informere om nye hold, debatter, kurser og rejser m.v. Er du ikke tilmeldt, og har lyst til det, er du meget velkommen til at sende os en mail.

Service
Vi ønsker at yde den bedst mulige service overfor alle, derfor er det vigtigt at I kontakter os, eller lærerne såfremt der er noget I mener vi burde gøre bedre. I skal aldrig være bange for at komme med kritik – det er stort set den eneste måde, vi kan få tingene ændret.

 

Kurrejser
I år går kurrejsen atter til Costa Blanca, Spanien. Der bliver fire afgange i juni. På kurrejsen tilbyder vi varmtvandsbassin, fitness og fysioterapi hver dag.

Vi har etableret et selvstændigt firma/behandlingssted i Spanien, således at kurrejserne kan blive af en mere permanent karakter. Fordelene ved dette er, blandt flere, at man gennem en lægehenvisning kan få refunderet 40 til 50% af behandlingen gennem sygesikringen og sygesikring Danmark.

I kan læse mere om turene på vores hjemmeside.

Programmerne for efteråret 17 og foråret 18 er på vej, og kommer i løbet af ca. 6 uger.

Udvalg og samråd m.v.
Det er vigtigt for os at have indflydelse på det vi beskæftiger os med.  Det er bl.a. via repræsentation og aktiv deltagelse i div. relevante udvalg og bestyrelser, at vi sikrer en forbedring af forholdene på de forskellige undervisningssteder.

Da der her har været mangel på ressourcer, har deltagelsen i de forskellige møder og udvalg været meget svært at overkomme. På trods af dette vil denne aktivitet fortsat være højt prioriteret, så vi herigennem kan være med at sætte vores præg på udviklingen, og få indflydelse på denne.

Gennem samarbejdsudvalgene kommer vi ind i og får medindflydelse på aktiviteter der ligger ud over Folkeoplysningens normale område. Dette er med til at give os, kommunen og vore samarbejdspartnere mulighed for at løse specifikke problemer på tværs af organisationerne i samarbejde med kommunerne.

Nærgymnastik, småt spisende ældre, IT. Undervisning for arbejdsledige med mere.

Et år er slut, og et nyt er allerede godt på vej, meget er sikkert glemt i denne beretning, men en kort gennemgang af endnu et år er det da blevet til.

Og med ønsket om et godt 2017 vil jeg slutte beretningen og give ordet til dirigenten.