Gigtskolen, beretning for 2017

GigtSkolen, GOK-Gribskov-beretning for 2017

Beretning på generalforsamlingen den 17. april 2018

2017 har været et godt år for GOK-Gribskov.

Først lidt om GOK (Gigtforeningens Oplysningskreds)

GOK har, som det kan høres af navnet, samarbejde med Gigtforeningen. Der er indgået en  samarbejdsaftale  med Gigtforeningen . GOK er også tilknyttet DOF (Dansk oplysningsforbund) der er en paraplyorganisation for upolitiske aftenskoler.

GOK administreres fra Gigtskolens kontor på Frederiksberg – Diakonissestiftelsen.

I spidsen for kontoret står her fra den 1. marts 2017 skoleleder John Kalo, der således bliver GOK´s  fremtidige bindeled mellem bestyrelsen og GigtSkolen.

GOK´s samarbejdspartner

GOK har et tæt samarbejde med Gigtgruppen.

Gigtgruppen er en selvstændig gruppe der arrangerer møder, foredrag, turer og debatarrangementer. Debatarrangementer ofte i tæt samarbejde med GigtSkolen.

Nu vil jeg præsentere bestyrelsen:

Formand: Lilian Højer Pedersen

Anni Hansen -  På valg

Kirsten Holmegaard

Helle Bernstein

Leila Büchardt  - På valg

Solvej Christiansen -  På valg

Anders Glargaard

Suppleant:  Leif Torstein.

Revisor Asla revision


GigtSkolen har i øjeblikket tilknyttet ca. 120 dygtige og engagerede lærere – fysioterapeuter, afspændingspædagoger og mensendieck-lærere. Alle heldigvis meget forskellige, men alle med et stort kendskab til arbejdet med gigtramte. I Gribskov har vi pt ansat 10 lærere

Det er vigtigt, at vore undervisere får ny inspiration, og mulighed for at se og prøve nye træningsmetoder. Derfor afholdes kurser, som kan motivere og efteruddanne til gavn både for eleverne og lærerne.

GigtSkolen har som helhed haft et godt år. Fremgang i Frederikssund og Helsingør, en lille tilbagegang i København og en større tilbagegang i Rudersdal  - og stort set statusqvo  i de andre kommuner. Samlet set havde GigtSkolen i 2016  - 18.596 undervisningstimer mod 18724 i 2017 altså en fremgang på 128 undervisningstimer.

Ser vi specielt på Gribskov er der en fremgang fra 16 til 17 på 112 undervisningstimer (2118-2006)

Det er glædeligt at undervisningstilskuddet  i Gribskov ikke er blevet reduceret. Det er således den samme fordelingsprocent der har været brugt i de sidste år. Fordelingsprocenten tages af det sidst afleverede regnskab. Da vi gennem årene har haft vækst, betyder dette, alt andet lige,  at vores tilskud er steget en smule. 

Som I på et sener tidspunkt vil se af vores regnskab, ser det ganske godt ud for os her i Gribskov. Det skal dog bemærkes at vi ikke betaler noget  administrationsbidrag til GigtSkolen.  Her tænkes bl.a. på kontorhusleje og lønninger til personale samt diverse papirhold m.v. (Gribskovs andel 11,4%)

På denne baggrund er det ikke planen, at priserne på vore aktiviteter i Gribskov stiger væsentlig, selv om det ikke kan udelukkes, at der på visse hold formentlig kommer nogle justeringer.

Det er vigtigt, at man stadigvæk tilstræber et af folkeoplysningens vigtigste mål, nemlig det, at brugerbetalingen skal ligge på et niveau så alle befolkningslag kan deltage.

Vi er glade for vores undervisningssteder. Gribskov Svømmehal og Gilleleje Fysioterapi  med mange bassinhold.  Gilleleje Fysioterapi med styrketræning og yoga samt nye Reformertrænings/pilates hold.  På Larsensvej har vi fortsat yoga og i Fysiocentret i Helsinge har vi hold for diabetes og pilates.

Lidt om nabokommunerne,

Sidste år startede vi nogle bassin hold i Hillerød - i et nyt center der: Kimovia Aqua

Forholdene her var ikke helt de som vi blev stillet i udsigt, med hensyn til vandtemperatur. Det er klart at dette i begyndelsen gav en dårlig stemning. Nu er der etableret nogle faste hold, men aktiviteten bliver langt fra det vi havde ønsket og håbet.

I  Hornbæk er Kurbadet hos Ilse blevet et rigtigt hit – på trods af prisen. Herudover er der masser aktiviteter i Helsingør Therm, Axeltorv Fysioterapi, og nye yogahold på Fabriksvej i Helsingør.

Det har så desværre vist sig at det nye varmtvandsbassin på Marienlyst desværre ikke kan udlejer at aftenskoler.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til de mange der har støttet os med medlemskab eller støttebidrag. Bidragene er blevet brugt til køb af rekvisitter i bassin, madrasser m.v. til vore landhold.

Nyhedsmailen og hjemmesiden er vores bedste måde at komme ud til jer. Starter vi hold udenfor sæsonen, har det vist sig stadig sværere at få det rette udbytte af annoncer i lokalaviserne. Aviserne læses ikke så meget mere. Derfor er vi glade for, at vores nyhedsmail nu er så omfattende som den er.

Nyhedsmail er en hurtig og effektiv måde for os at informere om nye hold, debatter, kurser og rejser m.v. Er du ikke tilmeldt, og har lyst til det, er du meget velkommen til at sende os en mail.

Vi ønsker at yde den bedst mulige service overfor alle, derfor er det vigtigt at I kontakter os, eller lærerne såfremt der er noget I mener vi burde gøre bedre. I skal aldrig være bange for at komme med kritik – det er stort set den eneste måde, vi kan få tingene ændret.

 I år går kurrejsen atter til Costa Blanca, Spanien. Der bliver fire afgange fra denden 5 juni og frem.På kurrejsen tilbyder vi varmtvandsbassin, fitness og fysioterapi hver dag.

Vi har etableret et selvstændigt firma/behandlingssted i Spanien, således at kurrejserne kan blive af en mere permanent karakter. Fordelene ved dette er, blandt flere, at man gennem en lægehenvisning kan få refunderet 40 til 50% af behandlingen gennem sygesikringen og sygesikring Danmark.

Der bliver ligeledes en tur til Krakow i år, med afgang fra Kastrup den 9. oktober

I kan læse mere om turene på vores hjemmeside.

Programmerne for efteråret 18 og foråret 189 er på vej, og kommer i løbet af ca. 6 uger.

Det er vigtigt for os at have indflydelse på det vi beskæftiger os med.  Det er bl.a. via repræsentation og aktiv deltagelse i div. relevante udvalg og bestyrelser, at vi sikrer en forbedring af forholdene på de forskellige undervisningssteder.

Da der her har været mangel på ressourcer, har deltagelsen i de forskellige møder og udvalg været meget svært at overkomme. På trods af dette vil denne aktivitet fortsat være højt prioriteret, så vi herigennem kan være med at sætte vores præg på udviklingen, og få indflydelse på denne.

Gennem samarbejdsudvalgene kommer vi ind i og får medindflydelse på aktiviteter der ligger ud over Folkeoplysningens normale område. Dette er med til at give os, kommunen og vore samarbejdspartnere mulighed for at løse specifikke problemer på tværs af organisationerne i samarbejde med kommunerne.

Nærgymnastik, småt spisende ældre, IT. Undervisning for arbejdsledige med mere.

Et år er slut, og et nyt er allerede godt på vej, meget er sikkert glemt i denne beretning, men en kort gennemgang af endnu et år er det da blevet til.

Og med ønsket om et godt 2018 vil jeg slutte beretningen og give ordet til dirigenten.