Hillerød

Generalforsamling - Gigtskolen - Hovedstaden og Hillerød

Generalforsamling: 12. april 2018 kl. 17.00

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for henholdsvis Hovedstaden og Hillerød.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Forslag om at sammenlægge hovestaden og Hillerød under en samlet bestyrelse og kreds.

8. Gitte Hansson indtræder i bestyrelsen i Hovedstaden såfremt punkt 7 er godkendt.

9. Udformningen af Gigtskolens vedtægter tages op igen efter generalforsamlingen, når en ny bestyrelse er valgt.

10. Valg af bestyrelse

      På valg: Jacob Ebbesen, Solvej Tjørnelund og Birgitte Franck 

      Anders Glargaard - er ikke på valg - ønsker ikke at fortsætte. Har valgt at gå på pension.

11. Valg af suppleant

      På valg: Camilla Strandskov, Hanneloa Rose Jørgensen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt