Hillerød

Generalforsamling GOK - Gigtskolen Hillerød

KIMOVI AQUA, Lokesvej 7, 3400 Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Indlæg vedr. initiativtagerne

5. Vedtægterne

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleant (er)

8. Valg af revisor, Asla revision, Steen Aalstrup, foreslås

9. Eventuelt

Indkommende forslag sendes til kontor@gigtskolen.dk.