Gigtskolens beretning for 2017

Beretning på generalforsamlingen den 12. april 2018

Folkeoplysningsloven
For snart mange år siden åbnede Folkeoplysningslov op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer for at kunne løfte opgaver til fællesskab gavn for borgere. Efter en noget træg start er dette samarbejde flere steder kommet i gang. At løse opgaver på tværs af organisationer og andre skel, syntes vi er meget gavnlig, og vi tager naturligvis flere steder del i denne proces.

Vi er således i flere kommuner i gang med projekter af forskellig art.

Kontoret
Vi er glade for kontoret i Diakonissen. Diakonissestiftelsen aktiviteter passer fint med vores.

Der er travlt og nogle gange kaotisk, men opgaverne løses, og der er en god arbejdsstemning.

En stor tak til Sussi, Lotte, Sif, Thea, Synne, Tove og John              

Underviserne
Gigtskolen har i øjeblikket tilknyttet ca. 120 dygtige og engagerede lærere – fysioterapeuter, afspændingspædagoger og mensendieck-lærere. Alle heldigvis meget forskellige, men alle med et stort kendskab til arbejdet med gigtramte.

Det er vigtigt, at vore undervisere får ny inspiration, og mulighed for at se og prøve nye træningsmetoder. Det er derfor vores mål, at der årligt afholdes kurser, som kan motivere og efteruddanne til gavn både for eleverne og lærerne.

  Det er klart, at undervisning koster penge. I langt de fleste kommuner følger undervisningstilskuddene og bevillingerne sidst aflagte regnskab – hvilket må siges at være en klar og retfærdig fordelingsnøgle.

  Da vores undervisningstilskud samlet set ikke er faldet gennem de 24 år Gigtskolen har eksisteret, betyder dette, at dette tilskud generelt er blevet større år for år i takt med den øgede undervisningsaktivitet.

  Vores udfordring ligger mere i at flere og flere kommuner reducerer eller helt stopper for lokaletilskud og pensionisttilskud. Begge tilskud der er med til at kunne holde brugerbetalingen på et fornuftigt niveau.

  Specielt er afviklingen af lokaletilskud dyrt for os, da vores lokaler (bassiner) generelt er meget dyre, betyder et manglende eller reduceret tilskud her, at pengene skal hentes et andet sted, og det vil i store træk blive gennem en forhøjet brugerbetaling. Det er en lidt skræmmende udvikling som vi fremover naturligvis må holde øje med og kæmpe for at få løst/ændre.

  Vi har som helhed haft et godt år. Når vi tager alle vores kredse/kommuner med har vi haft en vækst i undervisningstimer på 185 timer i forhold til 2016. I 2016 havde vi samlet set 18.546 undervisningstimer mod 18.721 i 2017. Det skal dog bemærkes at tilbagegangen fortsætter i Rudersdal. I 2015 toppede vi her med 1632 undervisningstimer og med nedgang både i 2016 og 2017 ender vi her på 1.228 undervisningstimer i  2017.Tilbagegangen her udlignes heldigvis, da væksten i Helsingør fra 2016 til 2017 er helt oppe på 300 undervisningstimer. Mange tal, men som sagt en lille fremgang totalt. Det er dog desværre værd at bemærke at tilskuddet for København er en smule faldende, dette skyldes primært at lokaletilskuddet er blevet reduceret gennem de seneste år fra over kr. 50 pr undervisningstime til nu kr. 12 pr. undervisningstime. Hertil kommer at vi må forvente at tilskuddet helt forsvinder i 2018.

  Selvom vores samlede tilskuddene vel generelt må forventes at blive reduceret gennem de kommende år, er det stadigvæk vigtigt at kunne fastholde, et af folkeoplysningens vigtigste mål, nemlig det, at brugerbetalingen skal ligge på et niveau så alle befolkningslag kan deltage.

  Hold
  I 2017 har vi haft 1037 hold i gang på 57 undervisningssteder med 6.719 deltagere.

  Her vil jeg kort gennemgå nogle af de glæder og udfordringer vi har været igennem:

  København
  I slutningen af 2017, havde vi store problemer med Rigshospitalet. Der gik en pumpe i stykker, og efter den blev lavet, skulle der fremover tages vandprøver flere gange om dagen, hvilket Rigshospitalet umiddelbart ikke kunne løs. Dette betød at vi uge for uge fik besked på at holdene alligevel ikke kunne komme i gang. Den dårlige information betød at vi ikke kunne give jer deltager en ordentlig besked og alle blev frustrerede. Virkelig en forfærdelig situation. Efter at bassinet har ligget stille 1. Halvår 2018, kan vi nu påregne at starte 2. Halvår 2018.

  I 2017 fik vi også mange nye hold i gang på land. Nye hold på land kræver meget mere benarbejde end bassinhold. Det er heldigvis alligevel lykkes at få etableret mange af dem, så de også fortsætter i år.

  Frederiksberg
  På Frederiksberg startede vi i det nye bassin på Flintholm, samtidig med at vi, efter lidt frem og tilbage fik lov at fortsætte på Frederiksberg Hospital.  På sigt har vi et problem med en måske truende lukning af bassinet på Frederiksberg Hospital. Lige pt. Er der ikke noget konkret om dette.

  Rudersdal
  Interessen for, og tilmeldingen til vores bassin i Skovbrynet er stadigvæk ganske overvældende, selv om vi har 42 hold i gang her på årsbasis, kunne vi godt bruge flere timer her. Der er desværre  pt. kun meget sene aften tider til rådighed.

  I Skodsborg har vi 4 hold kørende, selv om lejen her er ret høj kører holdene.

  Herudover har vi i det forløbne år haft 20 hold i gang i Birkerød Svømmehal. 

  Vi har herudover afspændingshold på land henholdsvis I Fysioterapi i Holte og Impuls Motionscenter.

  Gribskov
  Vi er glade for vores undervisningssteder. Gribskov Svømmehal. Gilleleje Fysioterapi hvor vi foruden en masse bassinhold har styrketræning og yoga.

  Helsingør
  I Hornbæk er Kurbadet hos Ilse efter en lidt mat start blevet et rigtigt hit – på trods af prisen.

  På land startede vi en del yogahold i Yoga Skolen i Helsingør

  Hillerød
  I Hillerød startede vi bassin i Kimovo Aqua. Her har vi virkeligt haft udfordringer, da ikke alt vi blev lovet holdt da vi kom i gang. Dette gav desværre en dårlig begyndelse. Vi må se hvordan det går fremover.

  Egedal
  I Egedal har vi invaderet det nye bassin her, og her kører alt på skinner i det dejlige bassin

  Frederikssund
  I Frederikssund har vi haft problemer da bassinet i Slangerup Svømmehal skulle renoveres.

  Det betød at deltagerne her skulle flyttes til enten Frederikssund Svømmehal eller Frederikssund Hospital.

  Da kommunen så tilmed havde dobbeltbookede de tider vi havde fået, betød det frustration og meget arbejde før alle kunne komme i vandet. Det lykkedes, og fremadrettet fik vi flere nye hold i gang.

  Debatter
  Det før omtalte, gennem årene, øgede undervisningstilskud betyder at der hvert år er blevet flere penge til rådighed til debatarrangementer. Det er nemlig således, at 10% af de tildelte undervisningsmidler skal bruges til debat skabende aktiviteter. Vi har også i 2017 holdt mange spændende debatter i flere af vores kommuner

  Bl.a. Kræft, trit og retning med Søs Egelind, Matador – bag kulisserne med Ulla Houmann, helbredende dage med antiinflammatorisk kost med Jerk Langer og Louise Brun med mange flere. Er du interesseret i debatter - er det en god ide at følge vores hjemmeside.

   

  Nu vil jeg præsentere bestyrelsen:

  Formand:

  Anders Glargaard

   

  Bestyrelsesmedlemmer:

  Jacob Ebbesen                   

  Solvej Tjørnelund                                                                               

  Lykke Steffensen                                

  Birgitte Franck

   

  Suppleant:

  Hanne Rose Jørgensen

  Camilla Strandskov

  Revisor: Asla revision

   

  Støttebidrag
  Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til de mange der har støttet os med medlemskab eller støttebidrag.Bidragene er blevet brugt til køb af rekvisitter i bassin, madrasser m.v. til vore landhold.

  Nyhedsmail, hjemmesiden
  Nyhedsmailen og hjemmesiden er vores bedste måde at komme ud til jer. Starter vi hold udenfor sæsonen, har det vist sig stadig sværere at få det rette udbytte af annoncer i lokalaviserne. Aviserne læses ikke så meget mere. Derfor er vi glade for, at vores nyhedsmail nu er så omfattende som den er.

  Nyhedsmail er en hurtig og effektiv måde for os at informere om nye hold, debatter, kurser og rejser m.v. Er du ikke tilmeldt, og har lyst til det, er du meget velkommen til at sende os en mail.

  Service
  Vi ønsker at yde den bedst mulige service overfor alle, derfor er det vigtigt at I kontakter os, eller lærerne såfremt der er noget I mener vi burde gøre bedre. I skal aldrig være bange for at komme med kritik – det er stort set den eneste måde, vi kan få tingene ændret.

  Kurrejser
  I år går kurrejsen atter til Costa Blanca, Spanien. Der bliver fire afgange henholdsvis den 5, 12,19 og 26 juni. På kurrejsen tilbyder vi varmtvandsbassin, fitness og fysioterapi hver dag.

  Kurrejsen til Krakov i Polen bliver den 9, oktober. Her er der ligeledes varmtvandsbassin fysioterapi og mange spændende udflugter. Gå ind læs om de spændende rejser på vores hjemmeside www.gigtskolen.dk.

  Næste sæson
  Programmerne for efteråret 18 og foråret 19 er på vej, og kommer i løbet af ca. 6-8 uger.

   

  Et år er slut, og et nyt er allerede godt på vej, meget er sikkert glemt i denne beretning, men en kort gennemgang af endnu et år er det da blevet til.

  Og med ønsket om et godt 2018 vil jeg slutte beretningen og give ordet til dirigenten.