Priser

Kursusgebyr
Priser er anført ud for de enkelte kurser.

Nedsat pris
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og SU-modtagere er berettiget til nedsat pris i nogle kommuner. Nedsat pris er anført ved de enkelte kurser.

Du er berettiget til nedsat pris, hvis du hører under en af følgende grupper:

København, Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal:
Folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.

København, Frederiksberg og Gentofte:
Registrerede arbejdsledige og SU-modtagere.

København, Frederiksberg:
Arbejdsledige, som er overgået til uddannelses- eller børnepasnings orlov.
Bistandsmodtagere, der opfylder en af følgende to betingelser:
- at de efter at være blevet registreret som arbejdsledige er overgået til bistandshjælp.
- eller at det kan dokumenteres, at de er indstillet til førtidspension.
Ægtefæller til ovennævnte grupper, såfremt de er uden indtægt.